donderdag, 26. maart 2009 - 17:05

Minder gif in water dankzij 'Wingsprayer'

Leeuwarden

Wetterskip Fryslân gaat vanaf april met twee telers uit de provincie een vernieuwde techniek voor gewasbescherming uitproberen. Het gaat om het sleepdoek ‘Wingssprayer’. Deze spuittechniek zorgt ervoor dat er minder gewasbeschermingsmiddelen in het water komen. De proef duurt een jaar. Het doel is om in Friesland meer bekendheid te geven aan de techniek.

In de akkerbouw worden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Door verwaaiing kunnen deze middelen in het water komen. Dat is slecht voor de waterkwaliteit. Het gebruik van een sleepdoek heeft meerdere voordelen. De teler hoeft minder middelen te gebruiken en er komt minder vervuiling in het water terecht. Het sleepdoek is een vondst uit Zweden. Telers in Brabant en Zeeland hebben al wat ervaring opgedaan met het doek.

Twee telers doen mee aan de proef in Friesland. Zij krijgen intensieve begeleiding van het waterschap en van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Dat is belangrijk voor een goed gebruik van het sleepdoek. De twee telers demonstreren het gebruik ook aan hun collega’s. Tijdens de proef worden gegevens verzameld en verspreid over het gebruik en de ervaringen. Er wordt gemeten hoeveel minder gewasbeschermingsmiddelen de telers gebruiken. De proefboerderij in Munnekezijl helpt ook bij het testen en bekendmaken van de techniek. Meer informatie staat op www.wetterskipfryslan.nl
Provincie:
Tag(s):