vrijdag, 7. augustus 2009 - 12:59

Minima en de tandarts

Terneuzen

De gemeente Terneuzen wil via tandartsen in de gemeente het minimabeleid extra onder de aandacht brengen. Daarvoor heeft Terneuzen een poster en flyer ontwikkeld met als titel “Een dikke glimlach met een mager inkomen?”.

Elke tandarts in de gemeente krijgt binnenkort posters en flyers toegestuurd met het verzoek deze in hun praktijk onder de aandacht te brengen van patiënten.

Met de actie wil de gemeente bereiken dat inwoners die het nodig hebben, vaker gebruik maken van de regelingen vanuit de bijzondere bijstand. Want hoewel de gemeente veel mogelijkheden biedt, blijft een groot deel van het geld nu bij de gemeente ‘op de plank liggen’.Volgens wethouder Co van Schaik is het de bedoeling dat de regelingen gebruikt worden. “Het geld is juist bedoeld om de inwoners met een krappe beurs een steuntje in de rug te geven. Vandaar dat het belangrijk is dat diegenen die ervoor in aanmerking komen ook van de regelingen afweten en er aanspraak op doen.”

De toelage die een persoon voor tandartskosten kan krijgen, kan oplopen tot 455 euro per jaar afhankelijk van het inkomen.De gemeente heeft een ruim aanbod als het gaat om de bijzondere bijstand. De tandartskosten zijn daar een onderdeel van en dat deel wordt via de promotieactie nu uitgelicht. Als iemand eenmaal in contact treedt met de gemeente, bijvoorbeeld over de tandartskosten, kan hij ook voor wat betreft andere regelingen voorgelicht worden. Vaak blijkt dat een persoon ook voor andere regelingen in aanmerking komt waar hij nog niet van op de hoogte was.

Om de bijstandmogelijkheden voor inwoners verder toegankelijker te maken, werkt de gemeente ook samen met de website www.berekenjerecht.nl.Op die site kunnen inwoners eenvoudig laten uitrekenen voor welke landelijke én gemeentelijke regelingen zij in aanmerking komen.
Provincie:
Tag(s):