woensdag, 22. april 2009 - 13:27

Minister Cramer steekt stokje voor golfbaan in Amstelveen

Amstelveen

Minister Cramer heeft de VROM-inspectie gevraagd bezwaar in te dienen tegen het besluit van de gemeente Amstelveen om bouwvergunningen af te geven voor een golfbaan in de Bovenkerkerpolder. Dit heeft minister Cramer woensdag 22 april in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

Groene Hart
De aanleg van de golfbaan is omstreden vanwege de ligging midden in het nationaal landschap Groene Hart. Binnen nationale landschappen mag alleen worden gebouwd als dat bijdraagt aan de unieke kenmerken van dat gebied.

Volgens Cramer is het plan voor een golfbaan in strijd is met het provinciaal- en rijksbeleid: "De Bovenkerkerpolder is een uniek weidelandschap dat Rembrandt nog heeft geïnspireerd. Er is een fijnmazige slotenstructuur. De verkaveling is al eeuwenoud. De provincie heeft deze kenmerken in 2007 ook vastgelegd in een streekplanherziening en de gemeente is wettelijk verplicht het bestemmingsplan daaraan aan te passen."

In antwoord op vragen van Tweede-Kamerlid Ineke van Gent schrijft de minister verder dat "het vanuit het oogpunt van zorgvuldig bestuur geen goede zaak is om het omstreden plan voor de golfbaan te baseren op een bestemmingsplan uit 1961."

Rechter
Desondanks heeft de gemeente Amstelveen bouwvergunningen afgegeven voor de aanleg van de golfbaan. Cramer deelt de uitleg van het bestemmingsplan door de gemeente niet en ziet een eventuele gang naar de rechter met vertrouwen tegemoet: "Maar eerst zal de gemeente haar besluit, op basis van het bezwaar van de VROM-inspectie, moeten heroverwegen."
Provincie:
Tag(s):