woensdag, 22. april 2009 - 22:00

Minister Plasterk neemt het op voor dorpsgezicht Urk

Urk

Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap deelt de zorg van de gemeente Urk over het onnodig vervuilen van de horizon van het “mooie beschermde dorpsgezicht� van Urk. Dit schrijft de minister in een brief aan het college van Urk. De brief van de minister wordt zeer gewaardeerd door het college van Urk en wordt gezien als ondersteuning in de strijd van Urk tegen de mogelijke komst van een megawindmolenpark vlakbij Urk.

In september vorig jaar heeft Urk de hulp ingeroepen van minister Plasterk tegen de mogelijke komst van het megawindmolenpark, vlakbij Urk. In 2007 heeft minister Plasterk het oude dorp van Urk het predicaat beschermd stads- en dorpsgezicht uitgereikt. In de brief aan de minister heeft Urk aan minister Plasterk gevraagd wat de waarde is van Urk als beschermd dorpsgezicht als het kabinet medewerking wil verlenen aan de realisering van het grootste windmolenpark van Nederland in de directe nabijheid van Urk en het beschermde dorpsgezicht.

Minister Plasterk schrijft in zijn brief aan Urk dat de geplande windturbines zich weliswaar buiten de grens van het beschermd dorpsgezicht bevinden en de Monumentenwet geen basis vormt voor een nadere betrokkenheid bij de voorgenomen ontwikkelingen, maar dat hij wel de zorg van Urk deelt “dat de horizon van uw mooie beschermde dorpsgezicht niet onnodig vervuild wordt�. Volgens de minister zullen de windmolens “onmiskenbaar een visueel-ruimtelijke impact op het dorp Urk hebben.�

De minister schrijft dat hij zijn collegaministers van VROM en EZ gevraagd heeft “bijzonder alert te zijn op de gevolgen voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden, ook buiten het directe plangebied, en die ten volle mee te wegen.� De minister zal in het kader van de op te stellen MER zelf zijn positie als wettelijk adviseur benutten “om binnen de doelstellingen van het plan optimale keuzes ten aanzien van cultuurhistorie en landschap te bevorderen.�

Urk heeft géén bezwaar tegen ontwikkeling van projecten voor duurzame energieopwekking. Integendeel. Urk heeft wél bezwaar tegen de haast megalomane omvang van het windmolenpark zo dicht bij de gemeentegrens. Door plaatsing van een woud aan megawindmolens met een maximale wiekhoogte van 198 meter vlakbij de bebouwde kom van Urk wordt het aanzien van Urk blijvend visueel beschadigd.
Provincie:
Tag(s):