dinsdag, 27. januari 2009 - 22:08

Minister Plasterk ontvangt 'bouwsteen' Sociale Agenda

Almere

Minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontvangt uit handen van Johanna Haanstra, wethouder Maatschappelijke participatie, Ondersteuning en Zorg in Almere, het eerste exemplaar van de Sociale Agenda.

De Sociale Agenda met als titel ‘Mensen maken de stad’ is één van de bouwstenen voor de ‘Schaalsprong Almere 2030’, de groei van Almere naar 350.000 inwoners in 2030.

Eerder (in 2008) ontvingen de ministers Jacqueline Cramer en Maria van der Hoeven de eerste (ruimtelijke) verkenningen, gebundeld in de cassette ‘Almere, stad van water en groen’ en de Economische Agenda. De Sociale Agenda vormt een volgend onderdeel van deze reeks. Deze wordt uitgereikt op 29 januari in den Haag.

In het programma Randstad Urgent (2007) heeft het Rijk aangegeven dat ze wil dat Almere groeit, om plaats te bieden aan het stijgende aantal Nederlandse inwoners en om de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel te versterken.

Dit betekent tot 2030 een verdubbeling van inwonersaantal. Een enorme stimulans om de stad te ‘emanciperen’. De Sociale Agenda helpt het Rijk, de regio en Almere bij het maken van afspraken om Almere aantrekkelijker te maken voor haar huidige én nieuwe bewoners.
Provincie:
Tag(s):