vrijdag, 6. februari 2009 - 19:34

Minister stelt toezichthouders aan bij Rochdale

Amsterdam

Naar aanleiding van de eerste uitkomsten van het onderzoek dat Deloitte Forensic & Dispute Services doet naar de handel en wandel Hubert Möllenkamp . De ex-directeur woningcorporatie Rochdale zou zichzelf exclusieve cadeaus en onverklaarbare salarisverhogingen gegeven hebben. Minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie stelt twee externe toezichthouders aan bij Rochdale. Mr.A.W.H. Docters van Leeuwen, voormalig voorzitter van de AFM en het college van Procureurs Generaal, en ir. P.O. Vermeulen zullen deze taken gaan uitvoeren.

Naar aanleiding van het rapport zou er alle aanleiding zijn om te veronderstellen dat er sprake is geweest van zelfverrijking. Begin februari werd directeur van Rochdale, Hubert Möllenkamp door de raad van commissarissen van woningcorporatie ontslagen. Enkele dagen later stapte de volledige RvC zelf ook op.

De minister geeft in de brief aan dat hij uiterlijk per 1 juli 2009 de situatie van Rochdale zal evalueren en dan beslist of de aanstelling van de twee externe toezichthouders moet worden voortgezet.
Provincie:
Tag(s):