woensdag, 1. april 2009 - 22:11

Ministeries investeren 200.000 euro in bedrijventerreinen

Heerlen

Parkstad Limburg en de stichting Bedrijventerreinmanagement (BTM) krijgen € 200.000 van de ministeries van VROM en EZ om een nieuwe aanpak voor de herstructurering van bedrijventerreinen in praktijk te brengen. Centraal in de nieuwe aanpak staat de regionale samenwerking. De vergevorderde samenwerking in Parkstad Limburg was voor het Rijk één van de belangrijkste redenen om het bedrag ter beschikking te stellen. NV Industriebank LIOF en de provincie Limburg hebben een belangrijke rol gespeeld bij het verwerven van dit pilotproject. LIOF verzorgt het projectmanagement van de stichting BTM.

Met de oprichting van BTM in 2006 beschikt de regio Parkstad Limburg reeds over een krachtige regionale samenwerking. Deze zal met de pilot verder worden uitgebouwd. Hierbij spelen het ontwikkelen en toepassen van nieuwe instrumenten door gemeenten zoals fondsvorming voor herstructurering, gemeenschappelijk grondprijsbeleid en samenwerking met marktpartijen een vooraanstaande rol. De pilot zal zich ook richten op het opstellen van concrete herstructureringsplannen voor vier bedrijventerreinen. Het gaat om de volgende terreinen: Bouwberg in Brunssum, Abdissenbosch in Landgraaf, Willen Sophia in Kerkrade en De Beitel in Heerlen. Met de uitvoering van het pilotproject kan de regio Parkstad Limburg een stevig fundament leggen voor het verwerven van Rijksmiddelen voor de uitvoering van de herstructureringsopgave vanaf 2010. Deze opgave omvat 14 terreinen met een totaaloppervlakte van bijna 700 ha.
Provincie:
Tag(s):