maandag, 2. februari 2009 - 20:08

Ministers achter besluit ontslag directeur Rochdale

Den Haag

Ministers Van der Laan en Cramer staan achter besluit ontslag directeur Rochdale

De ministers Van der Laan en Cramer staan volledig achter het besluit van de Raad van Commissarissen van woningcorporatie Rochdale om directeur Möllenkamp met onmiddelijke ingang te ontslaan. Dat schrijven de ministers Van der Laan voor WWI en Cramer van VROM maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Gezien de ernst en de urgentie van de situatie vindt maandagavond ambtelijk overleg plaats met de Raad van Commissarissen over de ontstane situatie. Later deze week voert minister Van der Laan persoonlijk een gesprek met de Raad over de ontstane situatie en hoe nu verder. Voorafgaand daaraan spreekt hij met de onafhankelijke begeleidingscommissie van het Deloitte-onderzoek.

Omdat de woningcorporatie Rochdale mogelijk financiële schade heeft ondervonden én het feit dat er onvoldoende sprake is van goede procedures en een betrouwbare uitvoering binnen Rochdale, beraden de ministers van WWI en VROM zich op nadere maatregelen na het gesprek met de Raad van Commissarissen, zo schrijven zij in de brief.

Voorts zijn de constateringen van Deloitte volgens de ministers dermate ernstig dat op dit moment onderzocht wordt of er voldoende gronden zijn voor een strafrechtelijk (voor)onderzoek. Over lopende strafrechterlijke onderzoeken doen de ministers evenwel geen mededeling.

Het forensisch onderzoek van Deloitte bij Rochdale is overigens ook nog niet afgerond; het tweede deel richt zich op een aantal grote vastgoedtransacties die bij de corporatie hebben plaats gevonden. Daarnaast loopt er nog een onderzoek naar het functioneren van de Raad van Commissarissen.

In een later stadium zullen de ministers de Tweede Kamer informeren over de gesprekken die deze week plaats vinden, de conclusies is getrokken en de stappen die worden ondernomen ten aanzien van Rochdale.


bestuurder aan de kant

De Raad van Commissarissen (RvC) van Woningstichting Rochdale heeft besloten het dienstverband met bestuursvoorzitter Hubert Möllenkamp met onmiddellijke ingang te beëindigen. Dit omdat de Raad vindt dat zijn handelswijze niet in overeenstemming is geweest met wat van een bestuurder mag worden verwacht.

De heer Möllenkamp werd eind oktober 2008 geschorst toen bleek dat er het één en ander schortte aan de informatievoorziening van hem aan de RvC. Het onafhankelijk forensisch onderzoek heeft de vermoedens van de RvC bevestigd.

De oud bestuursvoorzitter zou zichzelf enkele bonussen hebben toegekend die niet in de boeken van Rochdale stonden. Ook zou Möllenkamp een creditcard hebben gehad van de Woningstichting waarmee hij privé uitgaven deed.
Provincie:
Tag(s):