vrijdag, 21. augustus 2009 - 9:13

Ministers willen geweld onder invloed zwaarder straffen

Den Haag

De ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) willen dat mensen die onder invloed van alcohol een geweldsdelict plegen zwaarder worden bestraft. Dat schrijven de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer.

Het terugdringen van geweld is één van de speerpunten van het kabinet. Vooral het terugdringen van geweld in het uitgaansleven is van belang omdat dit meestal gepaard gaat met alcoholgebruik. Uit een eerder onderzoek is gebleken dat in meer dan 30 procent van de geweldsdelicten alcohol een rol speelt, dat het gepleegde geweld dan zwaarder is en in eenderde van de gevallen leidt tot zwaar letsel bij de slachtoffers.

Het gaat in totaal om jaarlijks ongeveer 40.000 geregistreerde geweldsdelicten die onder invloed zijn gepleegd. De ministers stellen voor om het gebruik van alcohol in deze situaties als strafverzwarend aan te merken. Dat betekent dat de politie in de toekomst zal registreren of een verdachte van een geweldsdelict alcohol heeft gebruikt. In welke mate de straf wordt verzwaard en welk promillage alcohol in het bloed als richtlijn gaat gelden wordt nu onderzocht.
Provincie:
Tag(s):