vrijdag, 18. september 2009 - 12:58

Misverstanden over Alzheimer staan diagnose in de weg

Bunnik

Tweederde van de Nederlanders denkt dat dementie wordt vertraagd door geheugentraining. ‘Dit is één van de opmerkelijke misvattingen over dementie die een recent onderzoek van Maurice de Hond aan het licht heeft gebracht’, meldt Alzheimer Nederland vrijdag.

Wereld Alzheimer Dag
Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Dan start de nieuwe publiekscampagne "Zorgen over Alzheimer". Hiermee brengt Alzheimer Nederland het belang van een goede en tijdige diagnose van dementie onder de aandacht. In de helft van de gevallen wordt de diagnose dementie namelijk niet of te laat gesteld.

Daardoor lopen naar schatting 120.000 patiënten de noodzakelijke behandeling en begeleiding mis. Angst, ontkenning, schaamte en gebrek aan kennis bij patiënten en hun familie zijn hiervan! vaak de onderliggende redenen. De gesignaleerde misverstanden onderstrepen het bestaan van angst en onwetendheid ten aanzien van dementie.

Misverstanden over Alzheimer
Maurice de Hond heeft eind juni 2009 in opdracht van Alzheimer Nederland een representatief online onderzoek uitgevoerd onder 1.460 Nederlanders van 45 jaar en ouder. Dit onderzoek brengt enkele opmerkelijke misverstanden aan het licht over de ziekte van Alzheimer. Zo denkt tweederde van de Nederlanders dat de meeste mensen met dementie niet thuis wonen, maar worden verzorgd in een verpleeghuis. In werkelijkheid woont 30% van de mensen met dementie in een verpleeg- of verzorgingshuis en woont 70% van hen dus thuis.

Alzheimer dodelijke ziekte
Van de 8 jaar dat het ziekteproces van dementie gemiddeld duurt, wonen mensen gemiddeld 6 jaar thuis met hulp van mantelzorgers. Daarnaast realiseren zich maar weinig Nederlanders dat dementie in feite een dodelijke ziekte is. Ook weten zij niet dat zij hun risico om dementie te krijgen, kunnen verminderen door gezonder te leven.

Meer duidelijkheid
‘Het is voor iedereen duidelijk dat deze situatie moet veranderen. Verkeerde beelden over dementie moeten worden weggenomen omdat hiermee de angst, ontkenning, schaamte en gebrek aan kennis in stand worden gehouden die een goede en vooral tijdige diagnosestelling in de weg staan’, aldus Gea Broekema, algemeen directeur van Alzheimer Nederland.

Winst van het weten
Volgens het onderzoek van De Hond wil het overgrote deel van de Nederlanders (84%) het graag weten als ze dementie hebben. Tweederde van hen onderschrijft het belang om dit zo vroeg mogelijk te weten. Een vroegtijdige diagnose is van belang omdat dit onzekerheid wegneemt, begrip van de omgeving creëert en mogelijkheden biedt voor het nemen van maatregelen en het regelen van begeleiding, steun en behandeling. Hierdoor kunnen mensen met dementie langer thuis blijven wonen. Desgevraagd weet maar iets meer dan de helft van de Nederlanders deze voordelen van een tijdige diagnose uit zichzelf te benoemen.

Publiekscampagne
De nieuwe publiekscampagne van Alzheimer Nederland is gericht op mensen die zich zorgen maken over de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. In de komende maand worden deze mensen via radiospots en advertenties in ouderenbladen opgeroepen om de gratis brochure 'Zorgen over Alzheimer' op te vragen via www.zorgenoveralzheimer.nl.

In de brochure wordt uitgelegd wat het verschil is tussen gewone vergeetachtigheid en dementie. Daarin staat hoe de diagnose wordt gesteld, wat de voordelen zijn van een tijdige diagnose, wat dementie betekent voor degene die het treft en waar men terecht kan voor hulp. Verder bevat de brochure een tweetal tests, waarmee kan worden bepaald of er sprake is van normale vergeetachtigheid of dat er misschien toch meer aan de hand is.

De campagne moet ertoe leiden dat mensen bij serieuze vermoedens van dementie eerder naar de huisarts gaan. Om die reden worden ook de huisartsen in deze publiekscampagne betrokken. Verder wil Alzheimer Nederland met deze campagne de onjuiste beeldvorming over dementie bijstellen. De campagne wordt gedurende een aantal jaren voortgezet.

Over dementie
Dementie is een progressieve en uiteindelijk ook dodelijke ziekte waarbij de verwerking van informatie in de hersenen is verstoord. Daaraan gepaard treden (in wisselende combinaties) veranderingen op in de persoonlijkheid, de stemming en het gedrag. De belangrijkste en meest bekende oorzaak van dementie is de ziekte van Alzheimer.

230.000 dementiepatiënten
Nederland telt momenteel ongeveer 230.000 mensen met dementie. Het aantal mensen met dementie stijgt als gevolg van de vergrijzing van de bevolking. Volgens berekeningen van de Gezondheidsraad zal het aantal mensen met dementie de komende decennia toenemen tot 500.000 in 2050. Ieder uur krijgen vier mensen in Nederland dementie. De kans dat iemand in zijn leven dementie krijgt is 20%, voor vrouwen ligt dit percentage zelfs op 30%.

Over Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland zet zich al 25 jaar in voor een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun naaste omgeving. Zij doen dit door het subsidiëren van wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, hulp en belangenbehartiging. Met 52 regionale afdelingen en bijna 170 Alzheimer Cafés heeft Alzheimer Nederland een landelijk bereik. Alzheimer Nederland is afhankelijk van particuliere giften en heeft het CBF-keurmerk voor goede doelen. Kijk voor meer informatie op www.alzheimer-nederland.nl.
Categorie:
Tag(s):