vrijdag, 8. mei 2009 - 22:57

Mobiliteitscentrum Meppel tegen werkloosheid

Meppel

Gemeente Meppel, UWV WERKbedrijf Steenwijk en UWV WERKbedrijf Zwolle openden vrijdag het Mobiliteitscentrum Meppel. Dit centrum ondersteunt werkgevers tijdens de economische recessie. De oprichting is in nauwe samenwerking met de Kamer van Koophandel, werkgeversorganisaties, werkgeversplatform WAM, scholen, re-integratiebureaus en uitzendbureaus. Mobiliteitscentrum Meppel maakt onderdeel uit van mobiliteitscentrum IJssel-Vecht.

Werkgevers uit Meppel die kampen met een overschot aan medewerkers kunnen bij Mobiliteitscentrum Meppel terecht voor informatie over de regeling werktijdverkorting, de deeltijd-WW en om- en bijscholingsadviezen van hun werknemers. Ook bemiddelt het mobiliteitscentrum tussen werkgevers met een overschot aan personeel en werkgevers met vacatures. Het centrum heeft tot slot een leer- en werkfunctie om de Meppeler kenniseconomie te stimuleren.
Wethouder Ko Scheele: “Mobiliteitscentrum Meppel helpt werkgevers om personeel tijdens én na de huidige economische recessie te houden. Verschillende organisaties hebben zich aangesloten bij Mobiliteitscentrum Meppel. Uniek is dat ook veel uitzendbureaus mee doen. Daar ben ik blij mee. Nieuw en wezenlijk is de deelname van UWV WERKbedrijf Zwolle. Dit biedt Mobiliteitscentrum Meppel het voordeel dat het werkt in een grotere arbeidsmarkt.�

In verschillende sectoren in Meppel – onder meer de transport- en logistieke richting, de metaalindustrie en de bouwsector - voelen veel bedrijven de terugloop van orders door de recessie. Een aantal bedrijven heeft al werktijdverkorting of deeltijd-WW aangevraagd en het aantal ontslagaanvragen stijgt. Mobiliteitscentrum Meppel is een middel om ervoor te zorgen dat de werkloosheid niet onnodig hoog oploopt.
Ondernemers die een tijdelijke terugloop in het aantal orders hebben, zijn geholpen met tijdelijke maatregelen zoals werktijdverkorting, detachering en/of bijscholing van hun werknemers. Bij dreigend faillissement of massa-ontslag worden meer structurele maatregelen ingezet.
Provincie:
Tag(s):