woensdag, 16. september 2009 - 14:50

Moeder vaker ontvoerende ouder

Den Haag

Het ministerie van Justitie heeft in 2008 meer internationale kinderontvoeringszaken behandeld dan in 2007. Dat blijkt uit cijfers die minister Hirsch Ballin woensdag 16 september aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De groei heeft betrekking op zowel inkomende zaken, waarbij kinderen naar Nederland worden ontvoerd, als op uitgaande zaken, waarbij kinderen naar het buitenland worden ontvoerd.

In 2008 heeft de Centrale Auroteit in totaal 168 verzoeken in behandeling genomen. Daarvan hadden 36 verzoeken betrekking op een internationale omgangsregeling en zagen 132 verzoeken op internationale kinderontvoering. De ontvoeringszaken waren verdeeld in 46 inkomende verzoeken en 86 uitgaande verzoeken. De omgangsverzoeken waren verdeeld in 13 inkomende zaken en 23 uitgaande zaken

Moeder vaker ontvoerende ouder
Evenals in het voorgaande jaar blijkt bij zowel inkomende als uitgaande zaken dat de ontvoerende ouder vaker de moeder is dan de vader. In omgangszaken is het nog steeds in verreweg de meeste zaken de vader die een verzoek indient.

Minister Hirsch Ballin werkt aan een wetswijziging, die ertoe leidt dat in de toekomst niet de Centrale Auroteit, maar een advocaat als procesvertegenwoordiger van de achtergebleven ouder optreedt. Het wetsvoorstel wordt naar verwachting begin 2010 aan de Tweede Kamer gezonden.
Provincie:
Tag(s):