maandag, 17. augustus 2009 - 13:03

Mogelijk sluiting islamitische basisschool

Amsterdam

PvdA-wethouder Lodewijk Asscher vindt dat de islamitische basisschool As Siddieq dicht moet als blijkt dat deze de integratie tegenwerkt. Dit maakt het Parool vandaag bekend.

Lodewijk Asscher reageert hiermee op een brief van een ex-onderwijzeres van de school in Het Parool over de praktijken op de school.

Uit de brief van oud-lerares Metsemakers blijkt dat niet-moslimleraren wel vriendelijk behandeld worden, maar niet als volwaardige collega's worden gezien. Zo vertelt Metsemakers dat zij in de pauze apart moesten eten en dat andersdenkenden werden bestempeld als ongelovigen.

De lerares werd anderhalf jaar geleden geschorst omdat zij ook de gebruiken van andere gelovigen noemde. '' Het ergste, zo zegt Metsemakers, vond ze nog dat ze de opdracht kreeg de kinderen te vertellen dat het christendom afgeschaft zal worden.

Metsemakers was vol idealen bij de school gaan werken. Ze ging ervan uit dat gezinnen die hun kinderen naar deze school sturen, meer cohesie vertonen dan gezinnen waar men nergens bij betrokken is. "De leiding was attent en lief, maar blijkt een onderliggende agenda te hanteren.'', aldus Metsemakers in het Parool.

De school wil volgens haar kinderen leren dat zij geen vrienden mogen zijn van ongelovigen. ''Alleen moslims kunnen immers goede mensen zijn.'' Volgens Metsemakers sluit de school zo andere culturen uit.

Metsemakers luidde de noodklok na de oproep van stadsdeelvoorzitter Ahmed Marcouch om orthodoxe bewegingen te subsidiëren. Volgens Metsemakers is de democratie hier niet mee gediend.

Wethouder Asscher geeft aan dat er voor het sluiten van een school heel wat nodig is, maar vindt het niet kunnen dat kinderen jarenlang worden onderwezen op een manier die haaks staat op de rechtsstaat en het leven in een moderne stad.’

De school staat al onder verscherpt toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. De gemeente had ook op een zware rol van de inspectie aangedrongen nadat As Siddieq enkele andere islamitische basisscholen had overgenomen.
Provincie:
Tag(s):