vrijdag, 30. januari 2009 - 19:00

Monumentaal klooster wordt dorpscentrum

Tilburg

Het centrum van Berkel-Enschot gaat op de schop. Centraal in het project staat de Abdij Koningsoord. In en rond de Abdij wordt een nieuw dorpshart gecreëerd. Er is plaats voor circa 700 nieuwe woningen en
ongeveer 40.000m² voorzieningen waaronder een nieuw winkelcentrum met parkeergarage met 400 plekken, nieuwbouw voor zorgcentrum Torentjeshoef en de herinrichting van de monumentale Abdij met seniorenwoningen, een bibliotheek en een wijkcentrum.

Het monumentale klooster Onze Lieve Vrouw van Koningsoord dateert van 1937. Door de centrale ligging in Berkel-Enschot vormt het gebouw met bijbehorende tuinen en landerijen het hart van de herontwikkeling.

De beoogde start van de bouwactiviteiten is in 2010. Naar verwachting wordt het project in 2016 opgeleverd. De nieuwbouw bestaat voor het grootste deel uit grondgebonden woningen, en uit een aanzienlijk aantal appartementen. Een deel daarvan is sociale koopen huurwoning. De wijk moet aansluiten bij de bestaande bouw van Berkel-Enschot en krijgt een dorps karakter.

De komende jaren (2009-2016) worden in de Overhoeken Berkel-Enschot in de gemeente Tilburg ongeveer 2500 nieuwe woningen gebouwd. De Overhoeken bestaan uit vier deelgebieden: Enschotsebaan, Koningsoord, Hoge Hoek en Akker-Heikant. De vier deelgebieden worden gefaseerd uitgevoerd, te beginnen met Enschotsebaan en gevolgd door Koningsoord.
Provincie:
Tag(s):