woensdag, 4. februari 2009 - 20:43

MRSA-bacterie verder niet meer aangetroffen in Emmer ziekenhuis

Emmen

Vrijdag is in het Scheper Ziekenhuis bij een patiënt de MRSA-bacterie geconstateerd, naar aanleiding daarvan zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder het testen van een aantal medewerkers en patiënten op het bij zich dragen van de MRSA-bacterie.

Woensdag zijn de uitslagen van deze testen bekend geworden. Daaruit blijkt, dat de MRSA-bacterie verder niet bij medewerkers of patiënten is aangetroffen. Dat betekent dat de betrokken medewerkers weer breed kunnen worden ingezet. De verdere maatregelen met betrekking tot de betreffende afdeling zijn opgeheven. De komende dagen zullen worden gebruikt om alle bedden weer beschikbaar te krijgen.

Daarnaast heerst op enkele afdelingen het Noro-virus. Dit virus veroorzaakt buikgriep. Het Noro-virus komt momenteel, ook buiten het ziekenhuis, veel voor. Sommige patiënten hebben dit virus bij opname al bij zich. Bij patiënten, die braken en diarree hebben, worden strenge voorzorgsmaatregelen genomen om verdere besmetting in het ziekenhuis te voorkomen en ter bescherming van het personeel. Patiënten lopen in het ziekenhuis niet meer risico dan thuis.
Provincie:
Tag(s):