zaterdag, 10. januari 2009 - 1:56

Museumbezoeker heeft waardering voor Zeeuwse musea

Zeeland

De Zeeuwse musea sluiten het museumjaar 2008 positief af. De sterke winst die in het topjaar 2007 werd behaald, kon afgelopen jaar vrijwel behouden worden.Hiermee gaan de Zeeuwse musea gelijk op met de landelijke trend. Totaal ontvingen de 45 musea in Zeeland 382.390 bezoekers.

Opvallende stijgers waren het Museum voor Natuur en Landschap Terra Maris in Oostkapelle (37.754) en het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk (30.638). Het Zeeuws maritiem muZEEum heeft de hoge score van het Michiel de Ruyterjaar in 2008 niet kunnen vasthouden en eindigt ongeveer gelijk aan 2006 (38.333). De meeste bezoekers kwamen in het Zeeuws Museum in Middelburg: 44.997.

Inmiddels zijn ook de eerste resultaten bekend van de Zeeuwse museumpeiling over 2008. In ruim twintig musea werd gedurende het jaar 2008 een Zeeuwsbreed publieksonderzoek uitgevoerd. De Zeeuwse museumpeiling - opgezet door het Museum Support Team (MUST) i.s.m. de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) - werd mogelijk gemaakt vanuit subsidie in het kader van het provinciaal museumbeleid Investeren in Zeeuwse musea, een duurzame kwestie.

Uit het onderzoek blijkt dat de vaste collectie het belangrijkste motief is om een museum te bezoeken. Slechts een enkel museum trekt duidelijk publiek met wisseltentoonstellingen. Het Marie Tak van Poortvliet Museum in Domburg was hiermee afgelopen jaar succesvol bezig. Bij de vaste presentaties waarderen de bezoekers vooral een helder en uniek profiel van de musea. Dit sluit goed aan bij de oproep vanuit het provinciaal museumbeleid tot meer profilering van de musea. Thema’s die echter te specialistisch zijn, trekken moeizaam een groot publiek aan.

Uit de Zeeuwse museumpeiling komt verder naar voren dat informatievoorziening voor de bezoeker in Zeeuwse musea niet zo hoognodig via interactieve beeldschermen hoeft plaats te vinden. Bezoekers geven aan dat ze het klassieke tekstbord en bijschrift nog steeds het hoogst waarderen. Dit wordt gevolgd, op de tweede plaats, door foto-, dia- en filmbeelden. Op de derde plaats willen mensen geïnformeerd worden door dingen zelf te doen en te ontdekken. Pas op de vierde plaats staat de informatievoorziening via interactieve beeldschermen. Informatievoorziening via een catalogus of zaalblad wordt door weinig mensen gewaardeerd.

De definitieve resultaten van de Zeeuwse museumpeiling zullen worden ingezet tijdens een werkconferentie, dit voorjaar, over de voortgang van het provinciaal museumbeleid. Die werkconferentie zal plaatsvinden bij COVRA in Vlissingen-Oost, alwaar dan ook de centrale depotvoorziening voor de Zeeuwse musea officieel van start gaat en tevens de centrale database van de Zeeuwse museumcollecties online gaat via het webportaal www.geschiedeniszeeland.nl.

Het Zeeuwse museumseizoen 2009 gaat van start met het Museumweekend op 4 en 5 april. Voor meer informatie: www.zeelandmuseumland.nl.
Provincie:
Tag(s):