woensdag, 8. april 2009 - 21:43

Muurtuinen in Maastricht weer opengesteld voor publiek

Maastricht

De muurtuinen van het stadspark in Maastricht zijn woensdag weer opengesteld voor het publiek. De muurtuinen werden sinds vorig jaar september gerenoveerd.

Het beheer van de beplanting bovenop de stadsomwalling in het Aldenhofpark, vormde al langere tijd een probleem. De plek is uniek en geliefd bij een groot aantal bezoekers, maar was door een verruiging van de beplanting steeds moeilijker te onderhouden. Van de oorspronkelijke vaste planten en sierheesterborders was nog maar weinig over. En de spontane opslag van brandnetels en struiken - waarvan sommigen uitgegroeid waren tot
kleine bomen - belemmerden de doorgang voor wandelaars en bedreigden op termijn de bouwkundige staat van de muur. Het reguliere onderhoud leverde nauwelijks nog resultaat op en omdat er voor het groot onderhoud onvoldoende basis was, werd besloten tot een herinrichting op basis van een nieuw ontwerp.

In het nieuwe ontwerp is gekozen voor meer verblijfsruimte en zijn de opgaande beplantingen flink teruggesnoeid of verwijderd en vervangen voor hoofdzakelijk vaste plantenborders. De toplaag met rijke zwarte aarde en onkruid is deels afgevoerd en vervangen voor een kalkrijke ondergrond. De nieuwe vegetatie is kenmerkend voor de kalkrijke bodem van Zuid Limburg en een relatief warmer klimaat: Vijgen en citrusbomen, druiven en wilde planten die kenmerkend zijn voor de kalkgraslanden uit deze regio. Liefhebbers van mediterrane planten zullen er zelfs (keuken)kruiden als wilde marjolein,
rozemarijn en diverse soorten lavendel aantreffen.

De renovatie van de muurtuinen en het bijkomend onderhoud voor de komende drie jaar kost tweehonderdduizend euro. In totaal gingen er ruim 5000 nieuwe vaste planten de grond in en werden er ruim 500 sierheesters aangeplant en 50 nieuwe klimplanten.
Provincie:
Tag(s):