donderdag, 22. oktober 2009 - 11:52

Naleving rookvrije horeca onverminderd hoog

Den Haag

Bij 95% van alle horecabedrijven wordt niet gerookt. Dat blijkt uit cijfers van een onderzoek dat de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) dit najaar door een extern bureau heeft laten uitvoeren.

Voor cafés geldt dat in 73% van de gelegenheden geen rokers werden aangetroffen. In het voorjaar was dit nog 83%. Een afname van het percentage rookvrije cafés wordt met name waargenomen bij cafés (mogelijk deels eenmanszaken) waar tijdens de observatie één persoon werkzaam was. Momenteel wordt in 58% van deze cafés geen rokers aangetroffen. In het voorjaar was dat bij 85%. Het is aannemelijk dat de beslissing van de minister, die afgelopen zomer bepaalde dat het toezicht op roken in horeca zonder personeel werd opgeschort, hiervan de oorzaak is. Deze beslissing was een gevolg van de rechtelijke uitspraak begin 3 juli.

Rookvoorzieningen
Vier procent van de horecagelegenheden heeft een aparte rookruimte. Het zijn met name cafés (10%) en hotels (8%) die een rookruimte hebben. Het aantal horecagelegenheden dat buiten een voorziening heeft om te roken is gestegen naar 69%. Vooral cafés en discotheken zorgen steeds vaker voor een rookvoorziening buiten. Het gaat daarbij vooral om reguliere terrassen en staande asbakken. Het aantal gelegenheden met een overkapte rookvoorziening is gestegen naar 70%.

Aanduidingen
Met bijvoorbeeld een poster of sticker kan een ondernemer aan zijn klanten laten weten dat de horecagelegenheid rookvrij is. 57% van alle horeca heeft een aanduiding van het rookverbod. Dit aantal is stabiel gebleven. Opvallend is dat bij cafés wel een stijging zichtbaar is. Een toegenomen deel (van 50% naar 60%) maakt met een aanduiding duidelijk dat het café rookvrij is.

Inspectieresultaten
Controleurs van de VWA hebben van 1 juli tot 1 oktober 2009 6.479 inspecties uitgevoerd. Vanwege de opschorting van de handhavingsactiviteiten richtten controleurs zich in deze periode alleen op horecagelegenheden met personeelsleden. In 184 gevallen werd een maatregel genomen. Dit aantal is afgenomen omdat gelegenheden met personeel de regelgeving voor rookvrije horeca in het algemeen goed naleven.

De VWA blijft toezicht houden op naleving van het rookverbod bij cafés met personeel en overige horeca.
Provincie:
Tag(s):