dinsdag, 7. juli 2009 - 21:59

NAM start productie op locatie Gasselternijveen

Gasselternijveen

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is met de winning van aardgas gestart op de locatie Gasselternijveen. Het afgelopen jaar is de locatie aangelegd aan de Gasselternijveensche Dreef in Gasselternijveenschemond. De bestaande put op locatie Gasselternijveen is al in 1979 geboord. Omdat het een klein veld met relatief weinig gas is het voor de NAM lange tijd niet rendabel geweest om er gas uit te produceren. Met nieuwe technieken en efficiënte productiemethoden is het inmiddels rendabel om het gas uit kleine velden te winnen.

De bouwactiviteiten op de locatie zijn gereed. “We starten eerst alleen overdag met de productie. Daarna gaan we ook ’s nachts draaien. Zo gaan we stap voor stap verder.” Aldus Johan van Fessem projectleider van het Gasselternijveen project. Als blijkt dat de installatie optimaal werkt wordt locatie Gasselternijveen een onbemande locatie. Vanuit NAM’s Coördinatiecentrum in Assen wordt de locatie in de gaten gehouden zodat bij eventuele bijzonderheden direct ingegrepen kan worden. Tijdens de opstartperiode in juli en augustus wordt het gas incidenteel verbrand waardoor een kleine gasvlam uit een fakkel zichtbaar is. Vanaf augustus gaan vrachtauto’s rijden om het aardgascondensaat, water en natronloog af te voeren. In juli wordt begonnen met het verwijderen van de bouwketen. Op en rondom de locatie zijn diverse voorzorgsmaatregelen genomen om de gevolgen voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Het gasveld is een relatief klein veld met een verwachte inhoud van circa één miljard kubieke meter aardgas. Dat is voldoende om alle inwoners van Drenthe drie jaar lang te voorzien van aardgas. De productie zal ongeveer 1,2 miljoen m3 gas per dag bedragen. Bij optimale productie zal het gasveld rond 2013 leeg geproduceerd zijn.

Het gas uit het Gasselternijveen-veld is ‘zuur’. Dat wil zeggen dat het H2S (een zwavelverbinding) bevat. Na behandeling op de locatie wordt het gas via een ondergrondse pijpleiding afgevoerd naar de Gaszuiveringsinstallatie van de NAM in Emmen. Het aardgascondensaat wordt op de locatie zelf ontzwaveld en vervolgens met tankwagens vervoerd naar het tankenpark van de NAM bij Delfzijl.

Ongeveer de helft van NAM’s jaarlijkse gasproductie is afkomstig uit het grote Groningen-gasveld (‘Slochteren’). De andere helft wordt gewonnen uit vele tientallen kleine gasvelden op land en op de Noordzee. Het Groningen-gasveld is een zeer stabiel gasveld waaruit ieder moment dat het nodig is, gas geproduceerd kan worden. Er is nog een grote voorraad aanwezig, maar om zo lang mogelijk gebruik te kunnen maken van dat veld, zijn we voortdurend op zoek naar kleine gasvelden.
Provincie:
Tag(s):