zaterdag, 14. februari 2009 - 12:44

Nationaal Park Weerribben-Wieden geopend

Nationaal Park De Weerribben bestond al sinds 1992, maar er moest veel gebeuren om te komen tot één groot Nationaal Park Weerribben-Wieden. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft een extra bijdrage van drie miljoen euro. Gedeputeerde Piet Jansen maakte bekend dat de provincie Overijssel in 2009 één miljoen extra uittrekt voor het beheer van het Nationaal Park.

Beheer- en ontwikkelingsplan
Samen met een groep kinderen Het Nationaal Park werd de deur tot het Nationaal Park Weerribben Wieden geopend. In samenwerking met bewoners en (recreatie)ondernemers hebben gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland, provincie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waterschap Reest en Wieden een beheer- en ontwikkelingsplan gemaakt voor het park.

Hoog niveau
In dit plan is beschreven wat is gebeurd én nog gaat gebeuren in het Nationaal Park. Het park staat voor een geweldige opgave. Er moet voortvarend gewerkt worden om de kwaliteit van natuur, wonen, recreëren en werken op een hoog niveau te houden.

Subsidie
In de verschillende toespraken gingen de sprekers in op het beheer van het gebied. Voor 2010 gaat de provincie er vooralsnog van uit dat de kosten voor het beheer via de landelijke subsidieregelingen voor natuurbeheer (Programma Beheer) kunnen worden geregeld.
Provincie:
Tag(s):