donderdag, 15. oktober 2009 - 18:07

Natuurlijke vorm Swalm hersteld

Swalmen

Waterschap Peel en Maasvallei heeft de herinrichtingswerkzaamheden van de Swalm ter hoogte van zwembad De Bosberg in Swalmen afgerond, waardoor het natuurlijke karakter van deze beek is hersteld.

De Swalm is een meanderende beek met een hoge landschappelijke en ecologische waarde. De Swalm ontspringt in Duitsland en stroomt in Swalmen de Maas in. In de dertiger jaren is een stuw aangelegd in de Swalm om een gedeelte van het Swalmwater naar zwembad De Bosberg te leiden. In de negentiger jaren heeft het waterschap een vistrap aangelegd om de stuw heen. De stuw beantwoordde namelijk niet meer aan de huidige eisen. Ook pasten de stuw en de vistrap niet in het natuurlijk karakter van de Swalm. Daarom heeft het waterschap deze verwijderd. Om het natuurlijk karakter van de Swalm te herstellen en daarmee onder andere de vismigratie te verbeteren, hebben ze plaats gemaakt voor ruim 500 meter extra meanderende Swalm.
Provincie:
Tag(s):