woensdag, 25. februari 2009 - 16:36

Nederland heeft drukste spoor van de EU

Utrecht

Nederland heeft het drukst bereden spoor van de Europese Unie. Ons land is het enige land dat in 2006 per kilometer spoor een verkeersprestatie van meer dan 20 duizend treinkilometers realiseerde.

Dit is tweemaal zoveel als het gemiddelde van de EU. Oostenrijk kwam op de tweede plaats met 18 duizend treinkilometers per kilometer spoor.

Bij het aantal treinkilometers gaat het om het verkeer van zowel passagierstreinen als van goederentreinen. Het Nederlandse aandeel van passagierstreinkilometers in het totale aantal treinkilometers ligt met 92 procent beduidend hoger dan het EU-gemiddelde van 79 procent.
Provincie:
Tag(s):