woensdag, 25. maart 2009 - 16:32

Nederland koopt emissierechten CO2 van Letland

Den Haag

Minister Maria van der Hoeven van Economische Zaken en haar Letse collega milieuminister Raimonds Vejonis hebben op woensdag 25 maart een contract ondertekend waarmee Nederland 3 miljoen ton emissierechten van CO2 van Letland koopt. Dit heeft het ministerie van Economische Zaken woensdag bekendgemaakt.

Met de aankoop van deze rechten zet Nederland een belangrijke stap op weg naar het voldoen aan de verplichtingen op grond van het Kyoto protocol, die voor een deel via aankoop van rechten in het buitenland worden ingevuld.

Koopsom
Over de exacte hoogte van het bedrag van de koopsom wil de woordvoerder van Economische Zaken geen uitspraak doen maar een indicatie van een gemiddelde marktconforme prijs van 10 euro per ton CO2 leidt tot de conclusie dat het om ongeveer 30 miljoen euro gaat.

Het is voor het eerst dat door Nederland emissierechten rechtstreeks worden gekocht van een ander deelnemend land aan het Kyoto protocol. Dit gebeurt op basis van het zogeheten Green Investment Scheme.

Letland draagt emissierechten over aan Nederland, waarna Nederland de daarvoor afgesproken koopsom betaalt. Afgesproken is dat Letland het geld uitsluitend gebruikt voor projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing. De gelden voor de projecten worden pas toegekend nadat Nederland er een oordeel over heeft gegeven.

Minister Van der Hoeven benadrukte tijdens de ondertekeningsbijeenkomst het belang van de stimulering van de economie door investeringen in energiebesparing en duurzame energie. Ze noemde het een goede manier om het klimaat te verbeteren en tegelijkertijd de werkgelegenheid een impuls te geven.

Letland heeft het economisch op dit moment heel moeilijk. Met de nu afgesloten overeenkomst snijdt het mes volgens de minister aan twee kanten: Nederland voldoet aan de Kyoto afspraken en Letland stimuleert op een duurzame manier de economie.
Categorie:
Tag(s):