dinsdag, 6. oktober 2009 - 13:29

Nederlander niet bewust van risico identiteitsfraude

Amsterdam

Uit marktonderzoek, dat onlangs voor de tweede keer werd uitgevoerd in opdracht van Fellowes, blijkt dat 130 duizend mensen in Nederland het slachtoffer van identiteitsfraude zijn geweest. De Nederlandse bevolking maakt zich echter, in verhouding tot andere Europeanen, het minst zorgen over het risico op identiteitsfraude.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders, ook als het gaat om serieuze onderwerpen als identiteitsfraude, vrij nuchter blijven:
- Ondanks dat 98% van de Nederlandse burgers van identiteitsfraude heeft gehoord, denkt slechts 43% dat hij/zij zelf risico loopt.
- In vergelijking met 2008 denken mensen minder risico op identiteitsfraude te lopen. Dat percentage was toen 47%.
- Eén op de vier personen (24%) geeft zelfs toe geen idee te hebben in welke mate identiteitsfraude voor hen persoonlijk een bedreiging is.

Zo weten zij niet hoe persoonlijke informatie wordt gestolen en hoe zij dit kunnen voorkomen. In 2008 bijvoorbeeld gaf 82% van de ondervraagden aan papieren waarop wachtwoorden, PIN-codes en inloggegevens stonden, niet te versnipperen alvorens ze weg te gooien. Ook papieren met daarop handtekeningen, brieven van de arts of het ziekenhuis en gevoelige documenten als bankafschriften werden niet dagelijks versnipperd.

Tevens werd in augustus 2009 het huishoudelijk afval van dertig huishoudens gecontroleerd, om te zien hoe en of burgers hun persoonlijke informatie weggooien. Uit dit blijkt dat mensen nauwelijks nadenken over wat zij weggooien. 90% Van het gevonden papierafval bleek persoonlijke informatie te bevatten. Van de documenten die gevonden werden in het papierafval van de onderzochte gezinnen, bevatte 23% fraudegevaarlijke gegevens en fraudegevaarlijke combinaties van gegevens.
Categorie:
Tag(s):