vrijdag, 6. februari 2009 - 9:18

Nederlander pessimistisch over koopkracht 2009

Amsterdam

De beloftes van minister van Financiën Wouter Bos over de stijgende koopkracht in 2009 ten spijt: er zijn maar weinig Nederlanders die écht geloven dat ze er ten opzichte van vorig jaar op vooruit gaan. Een op de zeven (14%) denkt dat de eigen koopkracht dit jaar beter is dan in 2008, een op de drie Nederlanders (34%) denkt dat zijn of haar koopkracht hetzelfde zal zijn, terwijl maar liefst de helft van de Nederlanders (50%) in meer of mindere mate een verslechtering verwacht.

Slechts twee op de tien fulltime werkenden (20%) verwachten een verbetering van de koopkracht, terwijl ruim twee keer zoveel fulltimers (42%) een verslechtering van hun koopkracht verwachten. Parttime werkenden scoren precies gemiddeld: 14 procent verwacht een verbetering, 49 procent verwacht een verslechtering. Alleen studenten zijn iets positiever dan parttimers (16% van de studenten verwacht een verbetering, 44% een verslechtering).

Ten tijde van de enquête (27 en 28 januari 2009) hadden ruim zes op de tien (62%) Nederlanders zijn of haar loonstrookje gezien, of wist in ieder geval wat hij of zij in januari 2009 netto ontvangt. Van deze mensen zegt meer dan de helft (56%) er ook daadwerkelijk qua koopkracht op achteruit te gaan. Een kwart (24%) van de mensen met kennis over het eigen netto maandinkomen in 2009 zegt er minder dan de inflatiecorrectie op vooruit te gaan (en er dus op achteruit te gaan), nog eens een kwart (25%) zegt netto precies evenveel als vorig jaar te ontvangen, en zeven procent zegt er netto zelfs op achteruit te zijn gegaan.
Categorie:
Tag(s):