maandag, 16. februari 2009 - 10:32

Nederlanders bezuinigen op de kapper

Groningen

In 2008 beknibbelden Nederlanders op uitgaven aan kappers en schoonheidssalons. Dit lijkt samen te hangen met het dalende consumentenvertrouwen.

Het omzetvolume in de kappers- en schoonheidsbranche was in 2008 iets lager dan in het jaar ervoor. Klanten bezochten minder vaak kapsalons en schoonheidsinstituten, dan wel waren de behandelingen die ze er genoten minder uitgebreid dan voorheen. Hierdoor liep de omzetgroei van kappers en schoonheidsspecialisten in een jaar tijd met meer dan de helft terug, van ruim 5 procent in 2007 tot ruim 2 procent in 2008. De kleine omzetgroei in 2008 was te danken aan de gestegen prijzen.

De persoonlijke verzorgingsbranche lijkt gevoelig voor het vertrouwen van de consument in de economie. In de jaren 2003-2008 gingen volumedalingen vrijwel altijd gepaard met een negatief consumentenvertrouwen, terwijl de bestedingen stegen wanneer de consument gunstig gestemd was. In economisch slechtere tijden bezuinigt de consument op luxebestedingen, zoals een bezoek aan de kapper of schoonheidsspecialist.
Categorie:
Tag(s):