maandag, 12. oktober 2009 - 10:20

'Nederlandse jongeren eerder de fout in dan Marokkaanse'

Utrecht

Uit een nieuw onderzoek van het Openbaar Ministerie in Utrecht blijkt dat jeugdige veelplegers pas rond hun dertiende levensjaar voor het eerst in aanraking komen met de politie.

Ook blijken het bovendien niet Marokkaanse, maar Nederlandse jongeren, die verantwoordelijk zijn voor de meeste strafbare feiten. Dit zijn de twee voornaamste conclusies uit het onderzoeksrapport ‘Jeugdige veelplegers Utrecht’

Startleeftijd hoger dan gedacht

Het lijkt er dus niet op dat jeugdige veelplegers al op de basisschool met crimineel gedrag beginnen, zoals vaak wordt verondersteld, maar pas in de adolescentie.

Ernst misdrijven

Uit het rapport blijkt ook dat, hoewel de helft van de jeugdige veelplegers in Utrecht van Marokkaanse komaf is en slechts ruim een kwart van Nederlandse komaf, de ernstigste gevallen juist onder de autochtone Nederlandse jeugdige veelplegers worden aangetroffen. Zij worden gemiddeld voor aanzienlijk meer delicten opgepakt en hebben ook een aanmerkelijk langere criminele carrière dan hun Marokkaanse leeftijdsgenoten.

Dossieronderzoek

Voor hun rapport hebben Ido Weijers hoogleraar Jeugdrechtspleging en Marjolein Kampijon MA een tachtigtal jongeren, die als ‘veelplegers’ zijn gelabeld, gevolgd. Daarvoor hebben zij naast de dossiers van het OM ook de dossiers en digitaal beschikbare data geraadpleegd, die over dezelfde jongeren voorhanden waren bij respectievelijk de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg, politie, Halt, leerplicht en welzijn. Ook hebben zij ruim een jaar lang zeer regelmatig het casusoverleg jeugd Utrecht bijgewoond, waarin de betrokken jongeren worden besproken.

Rapport

Het rapport vormt een opmaat voor een uitgebreid rapport dat later dit jaar zal verschijnen. Daarin zullen de onderzoekers ook aandacht besteden aan zaken als psychopathologie, gezinsproblematiek, contextfactoren als vrienden en schoolgang, en delictkenmerken.
Provincie:
Tag(s):