woensdag, 22. juli 2009 - 19:40

Nederlandse militair herstellende van Mexicaanse griep

Den Haag

Bij een recent uit Afghanistan teruggekeerde Nederlandse militair is de nieuwe influenza H1N1 vastgesteld, beter bekend als de Mexicaanse griep. De militair herstelt thuis en is inmiddels koorts- en klachtenvrij.

Het hoofdkwartier van de International Security and Assistance Force (ISAF) is op de hoogte gebracht. De organisatie heeft maatrgelen genomen, gericht op het inperken van de besmetting. In het missiegebied zijn alle medische faciliteiten aanwezig voor behandeling. Onder de coalitietroepen zijn al meerdere gevallen van het griepvirus bekend en genezen. In Uruzgan, waar het merendeel van de Nederlandse militairen is gelegerd, zijn op dit moment nog geen gevallen vastgesteld.

De maatregelen die Defensie neemt rond een mogelijke grieppandemie, liggen in lijn met de Rijksbreed genomen maatregelen. Ook in dit geval wordt getracht het aantal patiënten beperkt te houden en te zorgen dat onze normale werkzaamheden en operaties doorgaan.
Provincie:
Tag(s):