woensdag, 29. april 2009 - 15:50

Nederlandse militaire missie in Bosnië verlengd

Den Haag

De ministerraad heeft woensdag 29 april op voorstel van minister Verhagen van Buitenlandse Zaken, minister Van Middelkoop van Defensie en minister Koenders voor Ontwikkelingssamenwerking besloten de Nederlandse militaire bijdrage aan de EU-missie in Bosnië-Herzegovina voort te zetten tot juni 2010.

De Europese Unie leidt sinds december 2004 de militaire operatie Althea in Bosnië-Herzegovina. De operatie wordt uitgevoerd door de troepenmacht EUFOR. Deze missie ziet toe op de uitvoering van de Dayton-akkoorden.

De Nederlandse bijdrage bestaat uit 85 militairen die vooral werken in Liaison and Observer Teams. Deze teams vergaren informatie over de veiligheidssituatie en over de sociale, politieke en economische ontwikkelingen in Bosnië-Herzegovina.

In 2007 is de omvang van EUFOR teruggebracht van 6.000 naar 2.500 militairen. Op dit moment wordt onderzocht of de politieke en veiligheidssituatie toelaten dat het troepenaantal verder wordt teruggebracht en de missie wordt omgevormd tot een militaire trainingsmissie.

In dat geval zullen vanuit een klein hoofdkwartier training- en capaciteitopbouwactiviteiten plaatsvinden voor de Bosnische strijdkrachten.

Stabiliteit op de Westelijke Balkan is van belang voor Nederland. De regering steunt de aanwezigheid van EUFOR in Bosnië-Herzegovina en vindt het wenselijk dat Nederland een militaire bijdrage aan deze EU-missie levert.

Nederland geeft tot 2011 ontwikkelingssteun aan het land, voor bevordering van goed bestuur, mensenrechten, economische ontwikkeling, vluchtelingenterugkeer en projecten in verband met Srebrenica, zoals psychosociale zorg aan nabestaanden.
Provincie:
Tag(s):