woensdag, 1. juli 2009 - 12:54

Nederlandse vrouwen behoren tot meest geëmancipeerde van Europa

In vergelijking met andere landen van de EU-27 is de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen in Nederland gering. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Nederland heeft namelijk een hoge waarde op de gender empowerment measure (GEM). Het bevindt zich op de vierde plaats na Zweden, Finland en Denemarken. De nieuwe lidstaten nemen de staartposities in.

De gender empowerment measure
De GEM signaleert de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen op het gebied van werk, inkomen en politiek. Een hoge GEM-waarde geeft blijk van grote gelijkheid tussen de mogelijkheden van vrouwen en mannen op economisch en politiek gebied.

Lage score voor vrouwen in het hogere management
Het percentage vrouwen in hogere technische en wetenschappelijke beroepen is in Nederland gelijk aan dat van mannen. In de Baltische staten en de Oost-Europese staten is het aandeel vrouwen hoger, maar ook de ongelijkheid dus groter.

Minder goed zijn de Nederlandse vrouwen vertegenwoordigd in hogere managementfuncties. Met een aandeel van 26 procent bevindt ons land zich onderaan de Europese rangorde.

Alleen Cyprus, Malta en Denemarken scoren op dit punt lager. Het hoogst is het percentage vrouwelijke managers in de Baltische staten en Duitsland en Frankrijk.

Middenmoter inkomensongelijkheid
Op het gebied van inkomensongelijkheid tussen vrouwen en mannen neemt Nederland een middenpositie in. Gemiddeld bedraagt het inkomen van vrouwen 64 procent van dat van mannen. Dit komt voor een groot deel omdat Nederlandse vrouwen vaak in deeltijd werken.

In alle landen van de EU is het inkomen van vrouwen beduidend lager dan dat van mannen. Het inkomensverschil varieert van 19 procent in Zweden tot 54 procent in Oostenrijk.

Aandeel vrouwelijke parlementariërs relatief hoog
Het percentage vrouwelijke parlementariërs is in Nederland redelijk groot in vergelijking met de andere EU-landen. De vrouwen bezetten er 36 procent van de zetels in de Eerste en Tweede Kamer. Met dit aandeel wordt Nederland alleen voorbijgestreefd door Zweden, Finland en Denemarken.
Categorie:
Tag(s):