maandag, 2. november 2009 - 11:06

Niet-westerse allochtoon trouwt het liefst met landgenoot

In 2008 is een einde gekomen aan de daling van het aantal migratiehuwelijken. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Net als in 2007 trouwde 8 procent van de allochtonen, die in het huwelijk traden, een partner die was overgekomen uit het land van herkomst. Vooral Turken en Marokkanen geven de voorkeur aan een huwelijkspartner met dezelfde herkomst, die al dan niet in Nederland woonde.

Niet-westerse allochtonen kiezen vaker partner met zelfde herkomst
In 2008 zijn in Nederland 28 duizend mensen van niet-Nederlandse herkomst getrouwd. Bijna de helft was van westerse afkomst, een kwart had Turkije of Marokko als herkomstland. Terwijl zeven op de tien westerse allochtonen een autochtone partner trouwden, huwden zes op de tien niet-westerse allochtonen een partner uit dezelfde herkomstgroep.

Aandeel migratiehuwelijken Turken en Marokkanen gestabiliseerd
Vooral onder Marokkanen en Turken is het aandeel huwelijken met een partner van dezelfde herkomst groot. Al jaren trouwt ruim 80 procent met een partner van dezelfde herkomst. Sinds 2004, toen de regels voor migratiehuwelijken werden aangescherpt, gaat het daarbij minder vaak om een migratiehuwelijk.

In 2008 trouwde 20 procent van de Turken, zowel mannen als vrouwen, met een partner uit Turkije. Bij Marokkanen is het aandeel migratiehuwelijken wat lager, met 16 procent voor mannen en 11 procent voor vrouwen.

Sterkste afname migratiehuwelijken bij tweede generatie
Het aandeel migratiehuwelijken van Turken en Marokkanen nam het sterkst af onder de tweede generatie. Wel trouwde ook van hen in 2008 nog een ruime meerderheid met een partner uit dezelfde herkomstgroep. Dit gold zowel voor mannen als vrouwen.

Huwelijken tussen een Turk of Marokkaan en een autochtone partner komen bij zowel de eerste als de tweede generatie relatief weinig voor. De tweede generatie, die minder traditioneel is ingesteld, kiest vaker voor ongehuwd samenwonen. Bij deze samenwoners komen gemengde relaties vaker voor.
Categorie:
Tag(s):