vrijdag, 2. oktober 2009 - 9:25

Nieuw bos in Brunssum

Brunssum

Brunssum krijgt nog voor het eind van het jaar een nieuw bos. Het nieuwe bos, ruim 5 hectare groot, zal worden aangelegd aan weerszijden van de N276, in Brunssum-West. De aanleg is bedoeld als een versterking van de ecologische verbinding tussen de Brunssummerheide en het buitengebied Amstenrade. Met de aanplant zijn circa 20.000 boompjes gemoeid.

Het nieuw aan te planten gebied is momenteel vooral braakliggend terrein, met begroeiing. Op het terrein ligt ook een 7.000 vierkant meter groot populierenbos. Dit bos zal gekapt worden, mede naar aanleiding van klachten over gevaarlijke situaties in het bos als gevolg van afbrekende takken. Het nieuwe bos zal bestaan uit een grote verscheidenheid aan bomen, waaronder inlandse eiken, beuken, essen, esdoorns en hazelaars.

De aanplant van het nieuwe bos zal plaatsvinden in de maanden november en december 2009. De boompjes zullen bij de aanplant circa 1,20 meter hoog zijn. Het zal zeker 20 jaar duren voor het bos volle wasdom heeft bereikt.

De aanleg van het nieuwe bos vloeit voort uit het 10.000-Bomenplan van de gemeente Brunssum.
Provincie:
Tag(s):