woensdag, 3. juni 2009 - 16:21

'Nieuw busstation ten zuiden van sporen'

Zwolle

Een nieuw busstation ten zuiden van het NS-station biedt Zwolle de meeste kansen om zich verder te ontwikkelen. Dat vinden burgemeester en wethouders.

Binnenkort neemt de gemeenteraad een definitief besluit over de plek van het nieuwe station voor regionale en stadsbussen. Daarbij wordt ook rekening gehouden met de mening van de klankbordgroep die al langer betrokken is bij de ontwikkeling van de Spoorzone. Ook de argumenten die naar voren komen uit de enquête die de gemeente nu nog houdt onder Zwollenaren tellen mee.

Het Zwolse college heeft een aantal argumenten om een voorkeur uit te spreken voor een nieuw busstation tussen Hanzeland en de treinsporen. Een busstation op die plek leidt tot een autoluw stationsplein, een van de eerder uitgesproken wensen van college en raad bij de keuze van een nieuwe locatie voor de bussen.

De verwachting is dat de nieuwe plek ook leidt tot een betere luchtkwaliteit rond de Stationsweg, een van de plekken in de stad met de hoogste luchtverontreiniging.

Een busstation ten zuiden van het station maakt van Zwolle het openbaar-vervoerknooppunt van Noordoost-Nederland, een van de redenen om de Spoorzone ontwikkelen. De Spoorzone is het gebied in een wijde omgeving van het bestaande station.

Een keuze voor de locatie Zuid maakt het, ook volgens het college, mogelijk om in de toekomst een aantal verkeersproblemen rond het station en de binnenstad structureel op te lossen.

Bovendien denkt het college dat een busstation bij Hanzeland ervoor zorgt dat het stationsgebied veel minder dan nu een barriere vormt tussen Zwolle-Zuid en de rest van de stad. Daarnaast is de leefbaarheid van de wijken Stationsbuurt en Assendorp verzekerd met een keuze voor de zuid-locatie.

Burgemeester en wethouders zien ook in een andere locatie de hierboven genoemde mogelijkheden. Het gaat dan om een nieuw busstation op een platform boven de bestaande sporen. Maar het college vindt de risico’s te groot dat die tweemaal zo dure variant uiteindelijk minder functioneel blijkt dan een busstation op maaiveld ten zuiden van de sporen.

De klankbordgroep, waarin direct betrokkenen zitten, heeft in meerderheid ook een voorkeur voor een busstation ten zuiden van de sporen. Partners van de gemeente die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de Spoorzone - Provincie Overijssel, NS, Prorail en de Rijksgebouwendienst - hebben alle een voorkeur voor de locatie zuid.

Het college baseert het oordeel op een onderzoeksrapport naar vier mogelijke locaties voor een busstation bij het station. Daar kan tot en met 7 juni door bezoekers van de site ook zelf een (beargumenteerde) voorkeur worden gegeven.

Op 15 juni vergadert de gemeenteraad over de toekomstige buslocatie. Volgens planning neemt de raad op 30 juni een definitief besluit waar het nieuwe busstation moet komen.
Provincie:
Tag(s):