zondag, 8. maart 2009 - 20:46

Nieuw computersysteem voor Politie Drenthe

Assen

Het Drentse politie korps werkt vanaf maandag 30 maart met een nieuw politie-informatiesysteem, waar nagenoeg alle medewerkers een opleiding voor volgen. Desondanks zal het voor de medewerkers even wennen zijn, wat kan betekenen dat het opnemen van een aangifte langer duurt.

De Basis Voorziening Handhaving (BVH) is een landelijk informatiesysteem. Het vervangt verschillende oude systemen van de politie. In het systeem, de BVH, worden onder meer meldingen geregistreerd, aangiftes verwerkt en incidenten afgehandeld. Omdat alle korpsen hetzelfde systeem gaan gebruiken, wordt het makkelijker om bij elkaar in de systemen te kijken, informatie te delen en samen te werken. Met het systeem kan de burger beter worden bediend. Het betekent uiteindelijk inhoudelijk een betere politie voor het hele land.
Provincie:
Tag(s):