donderdag, 29. januari 2009 - 22:33

Nieuw gemeentewapen voor Leudal

Leudal

De gemeente Leudal, ontstaan op 1 januari 2007, heeft een eigen gemeentewapen en een bijbehorende gemeentevlag. Het nieuwe wapen werd donderdag door burgemeester Verhoeven samen met de heer Vroomen, voorzitter van de commissie van Heraldiek van het Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap, voor het eerst onthuld. Naast het gemeentewapen is er ook een bijbehorende gemeentevlag ontworpen en wordt er momenteel gewerkt aan een nieuwe ambtsketen. Als alles volgens planning verloopt, zal burgemeester Verhoeven zijn nieuwe keten voor het eerst dragen op Koninginnedag 2009.

Bij de samenstelling van het wapen voor de gemeente Leudal werd gebruikt gemaakt van historisch-heraldisch verantwoorde elementen, die voortkomen uit de eerder gevoerde wapens. Elementen die verwezen naar abdij en vorstendom Thorn kwamen voor in de wapens van de vroegere gemeenten Heythuysen en Hunsel. Het andere element in het voorgestelde wapen voor de gemeente Leudal heeft betrekking op de graven van Horn. Met de graven van Horn heeft de abdij Thorn connecties gehad gedurende een periode van circa 300 jaar. Deze graven traden op als voogd c.q. beschermheer van de abdij.

Zowel de drie horens, verwijzend naar de graven van Horn, als abdissenstaf verwijzend naar de vorstin-abdis van Thorn, zijn opgenomen in het wapen, omdat beide personen een zeer belangrijke rol hebben gespeeld in de historie van het gebied van de huidige gemeente Leudal. De graven van Horn gedurende circa 300 jaar en de vorstin-abdissen van Thorn zelfs 800 jaar.

Met het ontstaan van de nieuwe gemeente Leudal, is er ook een nieuwe gemeentevlag ontworpen, die bij alle officiële gelegenheden binnen de gemeente gebruikt wordt.
Provincie:
Tag(s):