maandag, 9. november 2009 - 18:38

Nieuw herindelingsvoorstel voor Vecht en Plassengebied

Den Haag

Voeg Breukelen, Loenen en Maarssen samen tot één nieuwe gemeente en maak ook een nieuwe gemeente van Abcoude en de Ronde Venen. Dat is de oplossing die staatssecretaris Bijleveld (BZK) voorstelt aan de Tweede Kamer om de impasse die is ontstaan over het bestaande herindelingsvoorstel voor die regio te doorbreken.

Doel van deze twee herindelingsvoorstellen is de bestuurskracht van Abcoude, Loenen en Breukelen te versterken.

Staatssecretaris Bijleveld is tot deze oplossing gekomen na uitgebreide consultatie van de betrokken gemeenten. Op basis van een variantenonderzoek en besluitvorming door de verschillende gemeenteraden is gebleken dat de nu voorgestelde herindelingen op het meeste draagvlak kunnen rekenen.

De heroriëntatie op het oorspronkelijke voorstel, samenvoeging van de gemeenten Breukelen, Abcoude, De Ronde Venen en Loenen, was nodig omdat ten tijde van behandeling van dit wetsvoorstel in de Tweede Kamer bleek dat voor dit voorstel bij de betreffende gemeenten het draagvlak inmiddels was afgenomen. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer toen toegezegd te onderzoeken of er alternatieven waren die op meer bestuurlijk draagvlak konden rekenen.

Staatssecretaris Bijleveld heeft de provincie Utrecht haar zienswijze gevraagd op het nieuwe herindelingsvoorstel. Zodra de provincie heeft gereageerd, zal het gewijzigde voorstel aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. De staatssecretaris heeft vanochtend persoonlijk de burgemeesters van de vijf betrokken gemeenten van haar voorstel op de hoogte gebracht.
Provincie:
Tag(s):