donderdag, 9. juli 2009 - 10:37

Nieuw hulpmiddel verbetert brandveiligheid gebouwen

Nieuwegein

Veel gebouwen voldoen niet aan de brandveiligheidseisen. Vooral de aansluitingen tussen bouwdelen scoren onvoldoende. De nieuwe SBR-publicatie 'Brandwerende details' moet daaraan een einde maken.

Lichtveld Buis & Partners (LBP) schreef de publicatie in opdracht van SBR. Ook beoordeelde het ingenieursbureau de details, samen met onder meer marktpartijen, gemeenten en brandweer. "Uiteindelijk zullen gebouwen er veiliger door worden."

De individuele onderdelen van een gebouw voldoen meestal wel aan de brandweereisen; mis gaat het vooral op de overgang van bouwdelen. Vaak is onduidelijk aan welke eisen deze brandscheidingen moeten voldoen. Bij het ontwerpen van deze gevoelige details moest tot nu toe gebruik worden gemaakt van testrapporten. Maar zo'n rapport is lang niet van ieder detail beschikbaar, bijvoorbeeld van de aansluiting van een woningscheidende wand en een schuin dak. Tegelijkertijd vindt de beoordeling vaak plaats op basis van persoonlijk inzicht.

De nieuwe SBR-publicatie geeft ontwerpers, adviseurs én toezichthouders vanaf nu objectief houvast bij de ontwikkeling en beoordeling van brandwerende details. Voor het eerst zijn standaarddetails voor de woning- en utiliteitsbouw samengebracht. De brandveiligheid kan daarmee sterk worden verbeterd. Nu schiet die tekort. Alleen al 280.000 woningen voldoen niet aan de brandveiligheidseisen, zo schatte het ministerie van VROM eerder dit jaar op basis van onderzoek.

Maar ook veel utiliteitsgebouwen zijn onvoldoende brandveilig, zegt ir. Bram Kersten, brandveiligheidsexpert bij LBP. "Vaak zijn de brandscheidingen aangetast of zijn ze nooit goed aangebracht. Dat bleek ook bij de woningbranden in Hoofddorp en Zaandam. De oorzaak kan in het ontwerp liggen, maar ook in de uitvoering en het beheer. Soms wordt bij renovaties een brandscheiding zodanig aangepast dat hij zijn functie compleet verliest. Alleen blijkt dát meestal pas bij een brand, en dan is het te laat. Veel fouten worden bij toeval ontdekt."

De referentiedetails in de SBR-publicatie zijn beoordeeld door zowel (bouw)bedrijven, ontwerpers en ingenieurs als gemeenten, de brandweer en de Nederlandse Vereniging voor Brandweerzorg en Rampenbestrijding (NVBR). "De hele bouwsector staat erachter. Daardoor zullen ze ook breed worden toegepast. Dat betekent dat gebouwen uiteindelijk veiliger zullen worden. Ontwerpers hoeven niet steeds het wiel opnieuw uit te vinden, en toezichthouders hoeven al die 'wielen' niet steeds zelf te beoordelen op hun effectiviteit - dat is de grote winst."
Provincie:
Tag(s):