woensdag, 8. april 2009 - 9:13

Nieuw impuls aan sportbeleid Eemsmond

Eemsmond

Gemeente Eemsmond heeft begin april de ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’ van de ministeries van VWS en OCW ondertekend. Hiermee spreekt de gemeente expliciet de intentie uit om de samenwerking tussen de onderwijs-, sport- en cultuursector te stimuleren.

De gemeente krijgt van het kabinet financiële middelen om professionals in te zetten, die een brug kunnen vormen tussen deze sectoren. In 2009 kan Eemsmond 1,1 combinatiefunctionarissen aanstellen. In 2012 kan dat aantal naar 2,8 functionarissen opgelopen zijn.

De gemeente Eemsmond is een van de eerste plattelandsgemeenten in Groningen die deelneemt aan de impuls. De impuls is een buitenkans voor Eemsmond om de intenties van het gemeentelijke sportbeleid te realiseren. Wethouder Alie Boekhoudt: 'Sporten is gezond en de gemeente wil alle inwoners in Eemsmond voldoende mogelijkheden bieden om te bewegen.' Het verbinden van sportverenigingen met onderwijs- en culturele instellingen resulteert in een breder, kwalitatief hoger en beter op elkaar afgestemd sportaanbod.
Provincie:
Tag(s):