donderdag, 5. februari 2009 - 12:00

Nieuw patrouillevaartuig voor Rijkswaterstaat

Vlissingen

Rijkswaterstaat beschikt vanaf vandaag over het nieuwe patrouillevaartuig RWS 70. Het schip krijgt als thuishaven de Buitenhaven te Vlissingen.Rijkswaterstaat kan hiermee zeven dagen per week op de Westerschelde aanwezig zijn.

De RWS 70 is bedoeld om meer aanwezig te kunnen zijn op de Westerschelde en zo handhaving en toezicht op het water te verbeteren. Rijkswaterstaat handhaaft onder meer op milieu, vergunningen, vaargedrag, baggeren en zandwinning. Tevens begeleidt Rijkswaterstaat het scheepvaartverkeer bij calamiteiten. Het aantal mensen op de schepen op de Westerschelde moet in 2010 zijn uitgebreid tot 24, zodat Rijkswaterstaat zeven dagen per week en 24 uur per dag zijn taken op het water kan uitoefenen.

De RWS 70 is één van de tien nieuwe, kleinere en snellere wendbare patrouilleschepen voor Rijkswaterstaat in Nederland. Het schip is gebouwd met aandacht voor het milieu. Het brandstofverbruik is laag, evenals de uitstoot van CO2 en schadelijke stoffen. Ook heeft het vaartuig een asloze boegschroef, waardoor er geen smeerolie meer nodig is. Verder zijn vuilwatertanks ingebouwd. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan het golfpatroon in verband met het voorkomen van mogelijk hinderlijke golfslag bij hoge vaarsnelheden. De RWS 70 heeft daarom kunststof voortstuwingsschroeven in plaats van bronzen exemplaren.
Provincie:
Tag(s):