dinsdag, 17. maart 2009 - 20:51

Nieuw plan voor nazorg ex-gedetineerden

Lelystad

Het college van B&W heeft kennisgenomen van het nieuwe plan van aanpak nazorg ex-gedetineerden. De huidige aanpak nazorg veelplegers wordt omgevormd tot een aanpak voor alle ex-gedetineerden.

Sinds 2005 is de gemeente verantwoordelijk voor de nazorg van veelplegers en vanaf 2009 wordt die ook geboden aan ex-gedetineerden.

In die nazorg gaat het om het realiseren van een goede re-integratie op de leefgebieden huisvesting, werk en inkomen en zorg en schulden.

Coördinatiepunt
De ideale situatie voor de nazorg ex-gedetineerden wordt bereikt door in de huidige aanpak nazorg Veelplegers, een aantal veranderingen door te voeren op de verschillende leefgebieden en bij de doelgroepen (bijvoorbeeld: jeugd, vrouwen, TBS).

Maar vooral ook door een praktisch en efficiënt coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden in te richten, gecombineerd met een eenduidige werkwijze. In het Veiligheidshuis Almere wordt dit coördinatiepunt nazorg ingericht.
Provincie:
Tag(s):