vrijdag, 18. september 2009 - 17:37

Nieuw stadion voor Sportclub Cambuur

Leeuwarden

Sc Cambuur en de gemeente Leeuwarden gaan de komende maanden het plan voor een nieuw multifunctioneel stadion nabij het WTC Expo te samen met de herontwikkeling van de oude stadionlocatie concreet uitwerken.

Belangrijke aandachtspunten zijn veiligheid, verkeer, het commerciële programma, de woningmarkt en de financiële haalbaarheid. Eveneens worden eventuele subsidiemogelijkheden bekeken om het plan financieel rond te krijgen. Omwonenden en direct belanghebbenden worden betrokken bij de planvorming. Na vaststelling door het college van burgmeester en wethouders wordt het totale plan ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Naar verwachting kan, gezien het tijdsbestek dat nodig is voor de uitwerking, tezamen met de omvang en impact van het project, besluitvorming door de raad in de loop van 2010 plaatsvinden.
Provincie:
Tag(s):