donderdag, 30. juli 2009 - 13:57

Nieuw uniform verkeersbord voor milieuzones

Vanaf 1 augustus 2009 gebruiken alle gemeenten in Nederland met een milieuzone voor vrachtwagens hetzelfde, nieuwe verkeersbord om de grenzen van de milieuzone aan te geven.

In Nederland zijn sinds 1 juli 2007 in verschillende steden milieuzones voor vrachtauto’s ingesteld in de binnensteden. In deze zones zijn alleen nog vrachtauto’s toegestaan die aan bepaalde milieueisen voldoen. Doel ervan is om de luchtkwaliteit in binnensteden te verbeteren.

Deze geheel nieuwe verkeersborden vervangen het algemene verbodsbord voor vrachtauto’s dat tot nu toe werd gebruikt om de milieuzone aan te duiden. Groot voordeel van het nieuwe bord is dat voor vrachtauto’s, die aan de eisen van de milieuzone voldoen, geen ontheffingen meer nodig zijn. Vrachtauto’s die niet voldoen aan de toegangseisen hebben geen toegang. Een boete bij een overtreding loopt op tot 150 euro’s. Incidenteel kan voor bestemmingen in de milieuzones toegang tot de zone worden verkregen door het aanvragen van een ontheffing bij de gemeente.

Met de invoering van het nieuwe verkeersbord is het toegangsregime van de milieuzones wettelijk vastgelegd, zodat uniformiteit gewaarborgd is. Dit toegangregime was eerder al in 2006 afgesproken in het convenant dat ten grondslag ligt aan de huidige milieuzones. De invoering van een milieuzone voor vrachtauto’s is een van de maatregelen uit het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Categorie:
Tag(s):