dinsdag, 27. januari 2009 - 17:14

Nieuw Zaailand is een stapje verder

Leeuwarden

Het lijkt een stapje verder te gaan met het Nieuw Zaailand in Leeuwarden. Op 26 januari heeft burgemeester drs. Fred. J.C.M Crone van Leeuwarden mede namens stichting Fries Museum en IPMMC Vastgoed en de gemeenteraad van Leeuwarden het volgende meegedeeld:

"Vandaag hebben de gemeente Leeuwarden, IPMMC Vastgoed en stichting het Fries Museum het voornemen tot gunning gedaan voor de aanbesteding van het project Nieuw Zaailand. Het voornemen is om de bouw van de parkeergarage, het Fries Museum en de woningen en winkels aan het Wilhelminaplein te gunnen aan de Bouwcombinatie Leeuwarden Centrum, bestaande uit de aannemers Friso, BAM en Koopmans. Deze bouwcombinatie voldoet aan alle voorwaarden, heeft de laagste prijs aangeboden en past binnen het vastgestelde budget. Definitieve gunning van de bouwopdracht kan plaatsvinden als de bezwarenprocedure is afgerond. De minimale proceduretijd is 3 weken."
Provincie:
Tag(s):