vrijdag, 26. juni 2009 - 12:47

Nieuwbouw brandweerkazerne een stap dichterbij

Zeist

Voor de nieuw te bouwen brandweergarage is de gemeente Zeist al enige tijd op zoek naar een goede plek. Hiervoor is de gemeente in gesprek met de eigenaar van een deel van het oude bedrijventerrein aan de Dijnselburgerlaan.

Deze gesprekken hebben er nu toe geleid, dat er een samenwerkings- overeenkomst tussen de heer Dijkstra en de gemeente is ondertekend.
In de samenwerkingsovereenkomst is geregeld dat de bestaande oude bedrijfshallen worden gesloopt door Dijkstra en dat deze een aanbestedingsprocedure voor de nieuwbouw voor de brandweer zal houden.

Nadat er een bedrijf is geselecteerd dat de nieuwe brandweerkazerne gaat bouwen, zal naar verwachting na de zomervakantie een bouwvergunning voor de nieuwbouw worden aangevraagd.

Als de nieuwe brandweergarage is gebouwd, worden het gebouw en de grond in erfpacht overgedragen aan de gemeente Zeist, zodat de brandweer het nieuwe gebouw kan betrekken. De uitgifte van de grond in erfpacht geldt voor een periode van minimaal 40 jaar.

De bebouwing op het terrein aan de Van Renesselaan, nu nog in gebruik als gemeentewerf en brandweerkazerne, krijgt op termijn een nieuwe functie. Het is de bedoeling om op deze locatie woningen te bouwen.
Provincie:
Tag(s):