dinsdag, 19. mei 2009 - 19:34

Nieuwe aanbevelingen voor Limburgse schutterijen

Maastricht

De aanbevelingen voor Limburgse schutterijen zijn aangepast. Vanuit het oogpunt van geluidsoverlast is het aantal schoten per uur teruggebracht naar 120. Om de bodem op schietterreinen schoon te houden, adviseert men altijd gebruik te maken van kogelvangers. En als gevolg van het gebruik van kogelvangers kan de ‘niet veilige zone’ worden verkleind. Deze adviezen zijn het resultaat van de evaluatie van de Handreiking Limburgs Traditioneel Schieten.

In 2006 hebben Gedeputeerde Staten voor de Limburgse gemeenten de ‘Handreiking Limburgs traditioneel schieten’ gemaakt. Met deze handreiking wil de Provincie de gemeenten een eenduidig beoordelingskader bieden ten behoeve van de vergunningverlening ingevolge de Wet milieubeheer voor de activiteiten van schutterijen. De vergunningverlening heeft te maken met geluid, bodembeheer en veiligheid.

De Handreiking is geëvalueerd door een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van het ministerie van VROM, vier Limburgse gemeenten, de Oud-Limburgse Schuttersfederatie en de Provincie Limburg. Daarbij zijn uitspraken van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State meegenomen en de uitkomsten van een belevingsonderzoek naar het Limburgs traditioneel schieten, uitgevoerd in opdracht van de Provincie. Dit heeft geleid tot de aangepaste versie van de Handreiking.

De Handreiking heeft tot doel een actueel beoordelingskader te bieden aan gemeenten en heeft géén bindend karakter. Deze Handreiking richt zich op de milieuvergunningverlening van de permanente schietinrichtingen en betreft alle schietactiviteiten binnen de inrichting. Ook schuttersfeesten.
Provincie:
Tag(s):