woensdag, 1. juli 2009 - 10:07

Nieuwe aanpak van overlastgevende jongeren in Venray

Venray

De gemeente Venray gaat allochtone jongeren die een risico vormen voor zichzelf en de samenleving op een andere manier aanpakken. De nieuwe aanpak stoelt op duidelijke grenzen en het belonen van goed gedrag. Het beleid is ontwikkeld door Synthese, zo meldt de Noord-Limburgse gemeente.

In Venray gaat het met 85% van de jongeren goed. Ongeveer 150 tot 200 jongeren (10% van de jeugd) gedragen zich niet zoals het hoort en veroorzaken problemen en overlast. Veel van de risicojeugd is van allochtone afkomst, met name Marokkanen. Een groep van zo’n 30 jongeren is crimineel. Deze groep bestaat voor de helft uit jongeren uit het voormalige Joegoslavië en ook hier zijn Marokkaanse jongens prominent aanwezig.
Medewerkers van politie en straathoekwerkers hebben ondervonden dat de contacten met deze jongeren verharden. Gelijktijdig zien ze dat door de jongeren positief te benaderen en hen alternatieven te bieden hun gedrag verbetert.
Op die positieve benadering heeft Synthese de nieuwe aanpak gebaseerd. De handelwijze biedt kansen en hulp om het gedrag te veranderen. Tegelijk wordt gekeken naar de dieperliggende de oorzaken die aan de basis liggen van dit gedrag. Het beleid richt zich op vijf aandachtsgebieden: grenzen stellen, risicoreductie, gewetensvorming, sociale binding en respect.

Het ontwikkelen van de nieuwe aanpak kost € 20.000,-. Daarvan betalen de gemeente en Synthese ieder de helft. Synthese krijgt nu de opdracht om samen met justitie, politie en andere kernpartners de aanpak voor Venray uit te werken als een pilot.
Provincie:
Tag(s):