dinsdag, 20. januari 2009 - 12:12

Nieuwe afspraken voor vleeskalveren

Den Haag

De Dierenbescherming heeft nieuwe en vergaande afspraken gemaakt met de VanDrie Group,'s werelds grootste producent van kalfsvlees, over het welzijn van vleeskalveren.

De gemaakte afspraken hebben betrekking op het hemoglobinegehalte in het bloed, het gelijktijdig kunnen eten en drinken, maar ook het transport van de dieren. Kalfsvlees dat volgens de nieuwe normen op de markt komt is herkenbaar aan het 'Beter Leven'-kenmerk dat vanaf woensdag in het schap ligt bij Albert Heijn.

Directeur Frank Dales van de Dierenbescherming overhandigde vandaag het 'Beter Leven'-logo met één ster van zijn organisatie aan Henny Swinkels, director Corporate Affairs bij VanDrie Group.

In juni 2008 maakten de Dierenbescherming en VanDrie Group afspraken met elkaar over welzijnsverbeteringen die voor alle kalveren gelden.

In deze afspraken “komt geen enkel kalf in de gevarenzone wat betreft bloedarmoede. Ook krijgen de dieren tweemaal zoveel vezelrijk ruwvoer als wettelijk is voorgeschreven en in de toekomst krijgen ze een zachte ligplek en vindt het transport over lange afstanden plaats in klimaatgestuurde veewagens�, aldus de dierenbescherming.

Het kalfsvlees dat onder het Beter Leven-kenmerk van de Dieren-bescherming valt, voldoet aan extra hoge eisen op het gebied van het welzijn. De Dierenbescherming noemt dit het zogenaamde "tussensegment", zittend tussen gangbaar en biologisch vlees.

Dat betekent hier dat geen enkel kalf een hemoglobinegehalte, een maatstaf voor het ijzergehalte, heeft dat onder de 6 millimol per liter bloed ligt, terwijl de wettelijke norm 4,5 is. Kalveren kunnen als groep gelijktijdig eten en drinken, het transport van de nuchtere kalveren van de melkveehouder naar de kalverhouder is nooit langer dan acht uur of 500 km en het vervoer naar het slachthuis duurt maximaal vier uur of 250 km.

De naleving van de afspraken is geregeld binnen het Safety Guard-kwaliteitssysteem van de VanDrie Group. Lloyd's houdt hierop toezicht en rapporteert de resultaten ook aan de Dierenbescherming, die onaangekondigd eigen controles mag houden.
Provincie:
Tag(s):