vrijdag, 9. januari 2009 - 9:00

Nieuwe bomenverordening in gemeente Delfzijl

Delfzijl

Om beeldbepalende bomen en houtopstanden de kans te geven groot en oud te worden is goed beleid en goede bescherming nodig. Om de bescherming van beeldbepalende bomen en houtopstanden te kunnen waarborgen heeft Delfzijl een bomenverordening. Vanaf 1 januari is de nieuwe bomenverordening van kracht. De monumentale bomenlijst is ook bijgewerkt.

De belangrijkste aanpassing is de wijziging in de minimale dwarsdoorsnede van een boom van tien centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld te veranderen in een minimale dwarsdoorsnede van twintig centimeter. Deze wijziging betekent dat voor bomen met een dwarsdoorsnede kleiner dan 20 centimeter geen kapvergunning meer hoeft worgen aangevraagd.

Verder hoeft voor een conifeer, den, vlier, wilg, krulwilg en populier geen kapvergunning meer te worden aangevraagd. Door deze aanpassingen in de bomenverordening wordt het aantal kapaanvragen gehalveerd.
Provincie:
Tag(s):