zondag, 27. september 2009 - 20:20

Nieuwe Hollandse Waterlinie wordt rijksmonument

Den Haag

Minister Plasterk heeft de aanwijzing van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als rijksmonument in gang gezet. Dit betekent dat nagenoeg alle bouwwerken in de Waterlinie beschermd worden. Dit heeft het ministerie van OCW zondag bekendgemaakt.

Waterlinie grootste monument in Nederland
Hiermee wordt de Hollandse Waterlinie het grootste monument dat Nederland rijk is. Plasterk voltrok de handeling zondag in Fort aan de Klop in Utrecht door het aanwijzingsprogramma te overhandigen aan Ed d’Hondt, voorzitter van het bestuurlijk platform van de Waterlinie.

De aanwijzing van De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een stap op weg naar de nieuwe aanpak bij de bescherming van monumenten. Deze aanpak maakt het mogelijk om behalve het monument, ook zijn omgeving te beschermen en om landschappen, kanalen en dijken als cultuurhistorisch waardevol aan te merken. Dat was in het verleden niet mogelijk.

Voor de Waterlinie betekent dit dat de onderdelen die in militaire samenhang zijn gebouwd nu ook als zodanig worden beschermd. Naast de mogelijkheid om andere objecten dan gebouwen als waardevol aan te merken, worden de procedures voor zowel eigenaren als overheden ook eenvoudiger en dus sneller. Tegelijkertijd wordt herbestemming makkelijker gemaakt, zodat forten en andere monumenten opnieuw gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden dan waarvoor ze zijn gebouwd.

Verdedigingslinie
De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie die is aangelegd tussen 1815 en 1940 en die loopt van Muiden tot aan de Biesbosch. De Linie bestaat uit 46 forten en 5 vestingsteden en wordt verbonden door in totaal 1000 militaire en waterbouwkundige objecten en het omliggende open landschap.
Provincie:
Tag(s):