vrijdag, 9. januari 2009 - 10:59

Nieuwe jury moet visies voor bibliotheek beoordelen

Utrecht

Een nieuwe jury moet de door zeven architectenbureaus ingediende visies voor de nieuwe zogenaamde Bibliotheek ++ in Utrecht gaan beoordelen. Dat heeft de rechter vrijdag geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door architectenbureau Rapp + Rapp.

De Bibliotheek ++ aan het Smakkelaarsveld moet een groot cultureel gebouw worden, met daarin onder meer de bibliotheek. De gemeente wilde de opdracht aan concurrent VMX geven, waarop Rapp + Rapp naar de rechter stapte. Rapp + Rapp vond dat de inschrijving van VMX ongeldig was. Naar het (voorlopig) oordeel van de rechter is de inschrijving echter wél geldig.

Bij de totstandkoming van de rapportage van een betrokken deskundige jury zijn echter fouten gemaakt. De puntenwaardering die de jury aan de ingediende visies gaf tellen voor 60 procent mee in de uiteindelijke eindscore en vormen dus het hoofdbestanddeel van de aanbestedingsprocedure.

Volgens de rechter blijkt uit niets op welke manier de beoordeling van de jury is vertaald in de uiteindelijke puntenwaardering. De jury is ongezien akkoord gegaan met een puntenwaardering die door een medewerker van de gemeente was opgesteld aan de hand van de discussies die de juryleden gevoerd hadden. Er bestaat ernstige twijfel of de puntenscores overeenstemmen met de jurywaardering, met name voor wat betreft de score die aan VMX is toegekend op het aspect sociale veiligheid. De puntenwaardering is daarom niet op zorgvuldige wijze tot stand gekomen, aldus de rechter.

Daarom moet een nieuwe jury de ingediende visies opnieuw gaan waarderen. De jury moet uit andere leden bestaan, maar de samenstelling (drie inhoudelijk deskundigen, drie leden namens de opdrachtgever en een jurylid voor draagvlak in de politiek) kan wel gelijk blijven.
Provincie:
Tag(s):